Konstelace s Automatickou kresbou

Kurz kombinuje konstelační postupy a automatickou kresbu, intuitivní zakreslení témat, energií, osob apod. Je určen pro ty z vás, kdo již máte zkušenost alespoň s jednou technikou – buď s konstelacemi, nebo s automatickou kresbou.

Kvantové pole (konstelační pole) představuje váš obrázek. K němu přistupujete, nebo si na něj stoupáte. Vaše podvědomí v tomto kontaktu načte informace, souvislosti atd. a skrze pocity, reakce těla nebo vnitřní vhledy, obrazy a ve spojení se slovy (konstelační věty, prohlášení) se odehrává změna, posun, úleva.

Výhodou, nebo zvláštností oproti klasickým konstelacím, je “hloubka a jemnost” zároveň. Ve své konstelaci stojíte se svými symboly, nevstupují tam jiní zástupci. Svůj obrázek průběžně doplňujete o další symboly (a během konstelace vám vzniknou dva až čtyři takové obrázky). Jdete tak do kontaktu se sebou samými leckdy do takových souvislostí, které se ve skupinové konstelaci neobjeví.

Celým procesem vás vede vaše Vyšší Já, skrze duši (nikoli přes rozumové nebo logické rozhodování se). A všechny kroky i tempo jsou v naprostém souladu s vámi. Často záleží na zvoleném slově, které “otevře cestu dál” (dovoluji si – rozhoduji se – mohu – volím si).

Konstelaci uzavíráme vaším záměrem. Tzv. “koncový obrázek” v sobě “fixuje” konečný obraz konstelace, to, k čemu jste došli. Tento obrázek si odnesete domů.

Přihlásit se můžete přes formulář, na dotazy vám odpovím e-mailem na a-kresba@seznam.cz.

Rezervovat

    *slouží jako variabilní symbol platby
    Vložením osobních údajů souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů
    Konstelace