Automatická kresba

Kurzy automatické kresby vám otevřou skryté schopnosti, cestu ke zdraví a sebevědomí a nový pohled na svět.
Schopnost automatické kresby máme všichni ukrytu v sobě - jde jen o to, najít k ní cestu, otevřít správná dvířka.
Na kurzech v sobě objevíte dosud utajené schopnosti,  odnesete si svůj (mnozí první) automatický léčivý obrázek a nevšední zážitek. A také potkáte podobně naladěné lidi, jako jste sami.
 
Po zkušenostech z minulých kurzů vím, že automatické obrázky umí vytvořit opravdu každý .
Ve fotogalerii je několik prvních obrázků, které vytvořili účastníci kurzů přímo na místě nebo krátce po kurzu. Mezi nimi najdete i některé mé obrázky (jsou označené iniciálou HŠ).
 
Kurzy AK I. - V. organizuji jednodenní o víkendu, pro menší skupinky lidí (5 - 18 osob). 
Po absolvování úvodního kurzu můžete přijít  na pokračovací kurzy, na pořadí (tj. čísle kurzu) nezáleží. Můžete přijít na všechny, nebo si vybrat jen některé.

AK I. - úvodní kurz

meditace, uvolnění, sestup do hladiny alfa
vedení tužky, spojení s automatickou kresbou
uvolňovací kresba, čištění emocionálních bloků
pocitová kresba
kresba energetických léčivých a harmonizačních obrázků
 
V úvodním kurzu pro začátečníky se naučíte, jak v sobě schopnost AK probudit,  vnímat impuls v ruce, který vede tužku, spojit se svým podvědomím, pročistit své energie pomocí uvolňovací kresby, abyste poté mohli tvořit kouzelné harmonizační či léčivé obrázky. Až porovnáte své první čáry na papíře s posledním výtvorem na konci kurzu, budete (stejně jako i  já pokaždé;-) ) v úžasu a nadšení z toho, co ve vás dřímalo, aniž jste to tušili !

AK II. -  Čakrová kresba

 meditační kresba, pocitové obrázky
základní informace o čakrovém systému
kresba čaker (fyzické tělo)
harmonizace kresby čaker
návratná čakrovová kresba
možnosti harmonizace a čištění čakrového systému
čakrové energetické obrázky
základy aurogramu, současná a návratná kresba

AK III. - Vztahy

vztahové meditace (odpuštění, zodpovědnost, ochrana aj.) a meditační kresba
obrázek mé duše, situační obrázek, přitahovací kresba
partnerská energetická kresba
vztahová čakrová diagnostika, harmonizace
řeka života - náhled vývoje vztahu
vztahová "kytička"
jinové a jangové energie muže a ženy
vztahový Baumtest
možnosti harmonizace a změny vztahu
energetický vztahový obrázek

AK IV. - Diagnostická a testovací kresba

testovací procentuální kresba
práce s tabulkou vitamínů a minerálů
odpovědi ano/ne
hledání ztracených předmětů
testování příznivých a nepříznivých zón
testovací kresba pro sebe a pro jiné
harmonizační kresba
diagnostická zdravotní kresba a její možnosti  
možnosti harmonizace zdravotního stavu
testovací kresba - alternativní terapie jako součást léčby(např. EFT, kineziologie, rodinné konstelace, regresní terapie, terapie RUŠ, hypnoterapie, energetická harmonizace aj.)
časová osa v automatické kresbě

Po absolvování alespoň 3 libovolných kurzů AK obdržíte certifikát.

Automatické písmo (Channeling)

naladění do automatického proudu
očistné, sebepoznávací a napojovací meditace
pročištění informačního kanálu (písmem i kresbou)
rozdíl mezi intuitivním a automatickým písmem
spojení s osobními duchovními průvodci, vzkazy
propojení automatické kresby a písma
kvadrant života
roční a měsíční témata channelingem aj.
cyklické či párové vzkazy pro druhé
časté otázky k automartickému psaní

Automatická kresba a feng shui

Říkáte si: „Jak to spolu souvisí?“  
Úplně přirozeně.

Automatická kresba pracuje s energií – umí energii zakreslit (vyhledat, učit charakter, podobu, tendence) a také energii pročistit nebo posílit, propojit, nasměrovat apod., jinými slovy: dává velkou příležitost vytvořit soulad.  Feng shui je učení o energii, prostoru a harmonii. A tak můžete obojí snadno a elegantně propojit.

Na kurzu se naučíte, jak využít automatickou kresbu pro vyladění prostoru, sebe a svého záměru a svého života. Tvary, barvy, meditace, vlastní kresba a odpovědi na otázky – to vše vás posune na vaší cestě.

Kurz je určen začátečníkům i těm, kdo už automatickou kresbu používají.
Pro další souvislosti doporučuji kurzy Splněná přání a Automatická kresba.

Tělové svíce I.

 • Indikace a kontraindikace
 • použití na energetických bodech a  v místě potíží
 • mentální práce se svící - jak zesílit účinky
 • využití klasických přírodních svící
 • čistění a harmonizace čaker  čakrovými svícemi
 • použití archandělských, osobních a jiných aktivovaných svící
 • použití archandělských MAXI svící
 • svíce u dětí, těhotných, u zvířat

Absolventi obdrží certifikát I.

Tělové svíce II.

 • zkušenosti a poznatky z praxe po I. kurzu
 • reflexní body a meridiánové body pro svíčkování
 • použití esenciálních olejů u svící + aplikace olejů od různých výrobců
 • bylinky a čaje v kombinaci se svícemi
 • čištění prostoru MAXI svící
 • svíčkování na dálku a v zastoupení + Váš osobní dálkový symbol
 • využití automatické kresby u svíčkování - jednoduchý návod na souběžné čištění
 • karmické svíce a body pro uvolnění karmických bloků
 • tělové svíce k odstranění potíží uší - mapa bodů okolo ucha aj.
 • specifika ušních svící

Absolventi obdrží certifikát II.

Kyvadlo

 • Jak vybrat správné kyvadlo pro sebe
 • Vlastní řeč Vašeho kyvadla – jak se domluvit
 • Práce s tabulkami
 • Testování bez tabulek
 • Tvorba vlastních tabulek
 • Testování pro sebe a druhé, souhlas k testování
 • Odpovědi ano/ne a odpovědi v procentech
 • Měření energie v místnosti, bytu (zóny)
 • Měření energie u lidí: životní energie, energie těla, orgánů – oslabená či problémová místa, měření čaker aj. a porovnání s testováním automatickou kresbou
 • Praktické testování – vhodné potraviny, volba školy či práce, volba alternativních postupů (jaké se pro Vás hodí) a mnoho jiného
 • Etické zásady pro práci s kyvadlem
 • Základní pravidla u práce s kyvadlem (čas, místo, dotazy, pomůcky apod.

Kyvadlo, intenzívní minikurz  

Máte raději menší, komorní setkání než větší skupinu? Nevyhovují víkendové termíny? Uvítáte intenzivnější výuku v kratším čase a levněji? Pak vám bude vyhovovat páteční intenzívní kurz.  V malé skupince se Vám budu věnovat podle individuálních potřeb. Vyzkoušíte si všechny postupy jako v celodenním kurz. Naučíte se testovat odpovědi v procentech, odpovědi ano – ne, vybrat vhodnou volbu z několika možností (např. školu,  čaj, místo apod.), určit počet (dnů, dávkování, množství tekutin pro vás za den apod.), vyhledat příznivou a nepříznivou zónu v prostoru, otestovat čakry, oslabená místa na těle a mnoho dalšího. Součástí kurzu je i energetická harmonizace pro práci s kyvadle, a to pomocí metody EFT – takže můžete úplně vypustit obavy „co když mi to nepůjde", protože půjde.  :)

Harmonizace emocí I. - EFT

 • stručné vysvětlení principu EFT
 • praktické postupy, jak začít i rozvíjet EFT
 • jak najít hlavní téma a optimálně sestavit větu k ťukání
 • co dělat, když máte pocit, že vám EFT "nefunguje"
 • zákona rezonance - aneb proč dokonalá afirmace nestačí
 • jak využít sílu a vliv našich emocí v náš prospěch
 • jak čistit fyzické potíže
 • jak čistit emoční, psychickou zátěž
 • jaké zkratky v EFT použít
 • uvolněná přátelská atmosféra, leckdy i smích a skoro vždycky úžas
 • individuální přístup v malé skupince
 • možnost oťukat si některé vaše téma přímo na kurzu
 • bonus: odblokování závislosti na čokoládě, brambůrkách či jiných "nezbytných dobrotách" - vzorky s sebou

Absolventi obdrží certifikát "Techniky pro harmonizaci emocí I."

Harmonizace emocí II. - EFT

 • zkušenosti s EFT, náměty, postřehy
 • práce s EFT v zastoupení
 • EFT na dálku
 • EFT pro děti
 • mentální pracovna - zásady používání
 • EFT a metoda Funkční princip
 • EFT a Sedona metoda
 • základy Faster EFT
 • využití automatické kresby pro EFT

Absolventi obdrží certifikát "Techniky pro harmonizaci emocí II."

Andělský seminář

 • jak vnímat anděly a jak se s nimi spojit
 • s čím nám mohou pomoci
 • různé formy komunikace
 • andělské písmo
 • automatická kresba v andělských energiích
 • meditace s archanděly, léčení a kresba
 • archandělské svíčky - co nám říkají, jak mohou pomoci
 • osobní duchovní průvodci
 • andělské karty a vzkazy

Zrcadlo života I.

 • meditace a sebepoznávací kresba
 • obrázek duše - klíč ke čtení "zrcadla"
 • řeka života - události a osoby v časové ose
 • naše silné stránky, dispozice, zdrojové události
 • propojení "bezpečné zóny" a rolí v životě
 • zvláštnní znaky v kresbě zrcadla
 • otisk energií v časové ose
 • barvy v "zrcadle života" a jak jim rozumět
 • emoce, zdraví, události v symbióze - co přinesly

Zrcadlo života II.

 • meditace a sebepoznávací kresba
 • obrázek duše - téma dne
 • klíč k souvislostem nynějších událostí v pakua
 • symbolika polí pauka v zrcadle života
 • zvířata jako zrcadlo
 • strom předků
 • zděděný "poklad předků"
 • 6 oken - my a vztahy

Kvantová pastelka aneb Splněná přání

- kurz volně navazuje na AK, znalost AK není podmínkou

V tomto novém kurzu propojíte své vizualizace v meditacích s automatickou kresbou, postupy EFT, s kvantovou vlnou a základními pravidly pro aktivaci přání. Základem přání je práce se záměrem, s vaší osobní vibrací (kvantovým polem), s emočním nastavením. Ukážeme si, jak funguje vědomé i nevědomé objednávání a jak využít vibrační pole tvořivým způsobem.Vyzkoušíte si, co dělat, když se přání neplní. Pomocí postupů z EFT nasměrujete své přání do žádoucí emoční polohy a přes automatickou kresbu "zhmotníte" své přání prostřednictvím energií barev, tvorů a svých osobních energií.

 

 

 

Magická energie andělských karet  (lektoruje Ing. Hana Špirytová)

 • výběr “správných” karet
 • zasvěcení karet (iniciace)
 • různé způsoby výkladů
 • poselství andělů a archandělů
 • jak číst v kartách
 • podrobný rozbor Andělského tarotu
 • výklad Andělským tarotem
 • meditace s andělem, archandělem

Enkaustické malování  (lektoruje Ing. Hana Špirytová)

 • seznámení se s žehličkou, jak nanášet vosk
 • jednoduché tahy žehličkou
 • složitější tahy žehličkou na malé kartičky
 • kreslení květin, tunelů, vodopádu, stromů,
 • obrázek krajiny
 • tvorba na větší papír

Osho Zen Tarot  (lektoruje Ing. Hana Špirytová)

první den:

 • zasvěcení, příprava karet na výklad
 • jaké informace nám Osho Zen Tarot přináší
 • výklad Diamant na 5 karet
 • výklad Vztahy na 4 karty
 • výklad Vztahy na 7 karet
 • jednotlivé významy karet již na konkrétních individuálních výkladech

druhý den:

 • trénink na individuálních výkladech,
 • konkrétní výklady na základě Vašich otázek

 

Termíny aktuálních kurzů najdete v sekci - Kalendář kurzů
       

Přihlášky na kurzy

Do přihlášky uveďte:

 • Vaše celé jméno
 • termín a název kurzu
 • kontaktkní telefon
 • fakturační adresu

Přihlášku zašlete na e-mail:
a-kresba@seznam.cz

Pokud se Vám do 2-3 dnů neozvu, pošlete SMS či voleje 737121258

Na tentýž e-mail můžete zasílat dotazy, ohlasy na kurz, objednávky apod.

Potvrzení akce

Před kurzem posílám e-mail s potvrzením o konání akce. Pokud Vám taková zpáva nepřijde nejpozději 3 dny před akcí, kontaktujte mne. Děkuji.

O kurzech

MÍSTO KONÁNÍ V PRAZE

Patium Zbraslav, Žitavského 496, Praha 5 - Zbraslav 293/11 -
Parkování bez zón v místě. MHD - bus ze Smíchovského nádraží jede 13 minut, linky 139, 390, 241, 318, 360 do zastávky Zbraslavské náměstí a odsud 7 minut chůze k Patiu.

Po přihlášce  vám pošlu podrobné info ke kurzu e-mailem.

Ostatní města - adresa je u termínu kurzu

ČAS

10 - 16h  kurz Tělové svíce
10 - 17h ostatní kurzy
otevřeno 20 -30 minut předem

S SEBOU

Všechny kurzy - pití, přezůvky, blok na poznámky, příp. desky na certifikát
navíc:
Automatická kresba a písmo - volné listy A4 nebo blok, pastelky (lze zakoupit v místě)
Andělský seminář - volné listy A4 nebo blok, pastelky, zápalky
Tělové svíce - pinzetu, kelímek (od jogurtu stačí) či skleničku na uhašení svíce, zápalky
Olejomalba - oblečení na malování, zavařovací sklenici, krabici od banánů na transport obrazu

 

Kontakt

Mgr. Hana Šmídová 

telefon - 737 121 258

email - a-kresba@seznam.cz